Αν-ορθόδοξος αποχαιρετισμός

Το laibach.gr αποχαιρετα τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Αλέξιο Β’ με μία αναμνηστική φωτογραφία και ένα τραγούδι.

This entry was posted in Εφήμερα and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*